Tràmits - Finances
T3-340 - Sol·licitud de compensació de crèditDESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol•licitar una compensació d’un deute amb un crèdit reconegut, que s’ofereix com a compensació.

QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona, que tingui un deute, amb el Comú d'Ordino.

COM ES FA?
Presencialment, la documentació es estudiada pel Departament de Finances que proposarà a la Consellera delegada la resolució.

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino