Tràmits - Finances
T3-337 - Sol·licitud de procediment especial de revisióDESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol•licitar una rectificació d’errors, devolució d’ingrés o una anul•lació o revocació, d’algun pagament realitzat al Comú.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona que vulgui presentar una reclamació relativa a un pagament realitzat al Comú.
 
COM ES FA?
Presencialment, la documentació es revisada pel Departament de Finances que proposarà a la Consellera delegada la resolució.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino