Tràmits - Finances
T3-342 - Recurs de revisió

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per presentar un Recurs extraordinari de revisió en contra els actes administratius ferms d’acord amb l’article 129 bis del Codi de l’Administració i només quan es compleixi les tres circumstancies detallades  en el mateix article.

QUI HO POT FER ?
La persona física o jurídica que prèviament va presentar el Recurs administratiu del Comú, ho podrà fer en el termini de tres mesos a comptar de la data de fermesa de la sentència o a comptar de la data de coneixement dels nous documents de valor essencial per la resolució del recurs.

COM ES FA?
Presencialment, la documentació es estudiada per l'assessoria jurídica que donarà curs al recurs.

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

OBSERVACIONS
Segons els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino