Tràmits - Ciutadans
T3-046 - Sol·licitud de descàrrec d'una sanció de circulació

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar la retirada d’una sanció de circulació del Comú d'Ordino.

 

QUI HO POT FER ?

El titular del vehicle o persona autoritzada.

 

COM ES FA?

Presencialment, es presenta la sol·licitud i el departament de Circulació fa l’informe escaient i proposa a la Junta de Govern la resolució.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per que realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino