Tràmits - Ciutadans
T3-347 - Sol·licitud d'exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol•licitar la inserció d'un anunci publicitari i/o notificació push als suports audiovisuals i telemàtics del Comú.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona o empresa que vulgui sol·licitar dit servei.
 
COM ES FA?
Presencialment, el Departament de Comunicació estudiarà la sol·licitud i proposarà la resolució a la Junta de Govern.

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Els pagaments que impliquen la realització del tràmit estan establerts a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino