Tràmits - Ciutadans
T3-344 - Sol·licitud de concessió d'un lloc d'enterrament

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la concessió perpètua o temporal de sepulcres / nínxols / columbaris als cementiris de la parròquia, prèvia consulta de disponibilitat al departament de Serveis.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud al servei de Tràmits. El Departament de Serveis Públics registrarà la concessió a nom del titular, que haurà d'assumir el preu públic corresponent i les taxes anuals pel manteniment de cementiris.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino