Tràmits - Cultura/Escola Bressol
T3-351 - Sol·licitud d'inscripció a les activitats del Punt Jove

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar la inscripció a les activitats que organitzar el Punt Jove d’Ordino en períodes de vacances escolars.

 QUI HO POT FER ?

Els pares o tutors de qualsevol jove resident o escolaritzat a Ordino, o bé els pares o tutors d’un jove (no resident ni escolaritzat a Ordino) que treballin a la parròquia.

 COM ES FA?

Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació escaient. Les places són limitades. 

 ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 QUAN ES FA?

La inscripció a les activitats del servei de Punt Jove s’han de realitzar tres setmanes a l’avança de la data de l’activitat.

 OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Els preus del servei de les activitats del Punt Jove estan establerts a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino