Tràmits - Comerç Comú
T3-060 - Sol·licitud d'obertura de comerç per trasllat d'una altra parròquia

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar l’autorització d’obertura d’un comerç a Ordino, que es trasllada d’una altra parròquia, sense canvi de titular.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d’un comerç radicat a una altra parròquia i desitgi traslladar-lo a Ordino.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud i la documentació necessària serà estudiada pel Servei d’Administració General, qui proposarà a la Junta de Govern la resolució escaient. Un cop resolta s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes de comerç. L’interessat haurà de sol·licitar la modificació d’adreça del comerç a Govern, presentant les resolucions de baixa  i obertura del comerç de les diferents parròquies.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino