Tràmits - Comerç Comú
T3-061 - Sol·licitud de baixa de comerç per trasllat a una altra parròquia

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar l’autorització de baixa d’un comerç, radicat a Ordino per trasllat a una altra parròquia, sense canvi de titular.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d’un comerç radicat a Ordino i desitgi traslladar-lo a una altra parròquia.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud serà estudiada pel Servei d’Administració General que proposarà a la Junta de Govern la resolució escaient.

L’interessat haurà de sol·licitar a Govern una modificació d’adreça del comerç, presentant les resolucions de baixa i obertura del comerç de les diferents parròquies.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino