Tràmits - Comerç Comú
T3-062 - Sol·licitud de modificació de comerç- m2

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per modificar la superfície d’un comerç ja obert sense modificar l’adreça.

 

QUI HO POT FER ?

El propietari del comerç o el representant (amb poders o president) de la societat propietària del comerç.

 

COM ES FA?

Presencialment, es presenta la sol·licitud i un cop la Junta de Govern l’hagi estudiat es comunica la resolució a l’interessat.

No cal informar a Govern de la modificació si no afecta a l’adreça.

Un cop resolta s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes de comerç.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les tarifes per la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino