Tràmits - Finances
T3-300 - Sol·licitud de modificació de domiciliació bancària

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per modificar la domiciliació bancària de qualsevol impost o preu públic que s'hagi de pagar al Comú.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona que tingui domiciliat un pagament amb el Comú d'Ordino.

 

COM ES FA?

Presencialment, la documentació serà tramesa al Departament de Finances que procedirà a realitzar la modificació sol·licitada.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino