Tràmits - Ciutadans
T3-011 - Sol·licitud de modificació del cens de població

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per modificar les dades que consten al cens de població d’Ordino, com l’adreça, l’estat civil, la nacionalitat, etc.

 

QUI HO POT FER ?

Les persones inscrites al cens de població de la parròquia d’Ordino.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar la persona interessada. En el cas de modificacions de cens de menors hauran de signar els pares o tutors.

Pel que fa a les sol·licituds trobareu la sol·licitud de modificació al cens de població que és obligatòria. Les declaracions jurades s'utilitzen en cas de que la modificació a realitzar sigui un canvi d'adreça i el contracte de lloguer o l'escriptura de propietat no estigui a nom de l'interessat, en aquest cas el titular ha de signar la declaració jurada escaient.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino