Tràmits - Comerç COMÚ-GOVERN
T3-061-2 - Sol·licitud de baixa de comerç

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar l’autorització de baixa definitiva d’un comerç radicat a Ordino.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d’un comerç radicat a Ordino.

 

COM ES FA?

Presencialment, tota la documentació es tramet al departament de Comerç de Govern i al Servei d’Administració General del Comú; que hauran de fer els informes favorables, la Junta de Govern del Comú en primera instància i el Ministeri d’Economia desprès autoritzaran la resolució. Les resolucions de Comú i Govern es lliuren al servei de tràmits del Comú.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia

 

Origen : Tràmits conjunts Comú - Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino