Tràmits - Medi ambient
U2 G001 - Sol·licitud d'encesa de foc

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir l’autorització per encendre foc dins el terme de la parròquia d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui encendre foc.
 
COM ES FA?
Presencialment, la data d'encesa ha de ser un dia hàbil posterior a la data de comunicació,  farem arribar la sol·licitud a Protecció Civil que la tramitarà.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : gratuït

© Tràmits - Comú d'Ordino