Tràmits - Obres i urbanisme
T3-082 - Sol·licitud d'instal·lació d'una grua

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir l’autorització del Comú d’Ordino per la instal·lació d’una grua.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui instal·lar una grua.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal. En cas d’ocupació de via pública s’haurà de tramitar la sol·licitud corresponent.

En el moment de presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. El servei tècnic realitza l’ informe corresponent i informarà a la Junta de Govern que el resoldrà.

Quan l’interessat té l’autorització del Comú, ha de sol·licitar l’autorització definitiva a Govern.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino