Tràmits - Obres i urbanisme
T3-303 - Sol·licitud de certificat urbaní­stic

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir un certificat urbanístic per una parcel·la de terreny.

 

QUI HO POT FER ?

El propietari del terreny o el seu representant legal.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal.

En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. El servei tècnic realitzarà l’informe corresponent i informarà a  la Junta de Govern que el resoldrà. En el moment de recollir el certificat l’interessat haurà de fer efectiu el pagament de la taxa escaient.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per què realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino