Tràmits - Ciutadans
T3-020 - Sol·licitud genèrica

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

La sol·licitud genèrica es pot utilitzar per fer qualsevol sol·licitud, que no estigui tipificada.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona o el seu representant legal.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar la persona interessada o el seu representant legal. En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. El dossier serà informat pel departament o departaments afectats i proposaran a la Junta de Govern la resolució escaient.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per que realitzi el tràmit.

 

S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud tota la documentació justificativa a o necessària per la resolució del tràmit.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino