Tràmits - Obres i urbanisme
T3-045 - Al·legacions a un projecte

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per presentar una al·legació a un projecte del Comú d’Ordino.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona que vulgui presentar una al·legació a un projecte del Comú d’Ordino.

 

COM ES FA?

Presencialment, durant el període d’informació pública l’interessat podrà consultar la documentació del projecte i presentar les al·legacions que estimi pertinents. El departament afectat realitzarà l’informe escaient i el trametrà a la Junta de Govern per la seva aprovació.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per que realitzi el tràmit.

 

L’interessat haurà d’annexar tota la documentació que consideri justificativa o necessària.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino