Tràmits - GOVERN
J3 T007 - Sol·licitud d'alta de bus lliure

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un carnet de bus lliure per nens que cursin segona ensenyança o batxillerat.
 
QUI HO POT FER ?
Els pares o tutors dels alumnes.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud al Ministeri d'Educació i Formació Professional procediran a fer el carnet.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino