Tràmits - GOVERN
H3 T006 - Sol·licitud d'ajudes a l'habitatge de lloguer

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una subvenció del Govern d’Andorra a l’habitatge de lloguer.
 
QUI HO POT FER ?
Les persones o families que en data d’obertura de la convocatòria visquin en un habitatge de lloguer, i reuneixin els requisits establerts al Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer de Govern.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària, el Departament d’Habitatge de Govern estudiarà la sol·licitud i en un termini de dos mesos proposarà al Ministeri d'afers socials, habitatge i joventut la resolució escaient.
Un cop atorgada la subvenció caldrà presentar trimestralment els rebuts de lloguer corresponents als mesos que s’han de subvencionar.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol·licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino