Tràmits - Comerç COMÚ-GOVERN
O2 T122 - Sol·licitud d'autorització sanitària administrativa per a activitats alimentàries

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una autorització / modificació / baixa / revalidació del registre sanitàri administratiu per a activitats alimentàries de remesa directa  o indirecta.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'un comerç amb activitats relacionades amb l'alimentació i que vuligui sol·licitar una nova autorització, donar de baixa o modificar les dades del seu comerç.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud l'Àrea de Seguretat alimentària i Entorn del Ministeri de Salut, procedirà a efectuar les inspeccions corresponents i a resoldre el tràmit.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al servei de Tràmits

Origen : Tràmits conjunts Comú - Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino