Tràmits - GOVERN
R2 T003 - Sol·licitud de duplicat de carta groga de vehicle

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un duplicat de la carta groga d'un vehicle.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica titular d'un vehicle.
 
COM ES FA?
Presencialment, caldrà demanar un duplicat en cas de perdua, robatori o mal estat de la cata groga original. El departament de Vehicles procedirà a fer el duplicat.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable. 

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino