Tràmits - CASS
C5 - Extractes de punt de vellesa

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un extracte dels punts de vellesa.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona assegurada a la CASS.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà a emetre l'extracte que serà lliurat pel servei de Tràmits del Comú. És imprescindible aportar un document d'identitat on es pugui comprovar la signatura.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.

Les dades són tractades de forma confidencial i trameses en sobres tancats.

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino