Tràmits - Via pública
T3-024 - Sol·licitud d'emplaçament de gual

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir l’autorització d’emplaçament d’un gual per l’entrada i sortida de vehicles o reserva d’estacionament davant establiments hotelers.
 
QUI HO POT FER ?
Totes les persones físiques o jurídiques titulars d’un hotel o d’un bé immoble a la parròquia d’Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud serà estudiada pel Servei de Circulació i Atenció Ciutadana que transmetrà a la Junta de Govern la proposta de resolució.
En cas d’autoritzar la instal·lació el Comú procedirà, prèvia notificació a l’interessat, a instal·lar el gual.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino