Tràmits - Medi ambient
T3-012 - Sol·licitud d'utilització de l'abocador comunal

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per poder abocar materials autoritzats a l’ abocador comunal.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol empresa que desitgi abocar runa o terra.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada pel representant legal de l’empresa.
En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. Es generarà l’informe comunal pel servei tècnic i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament del preu públic corresponent i es procedirà a la signatura del contracte d’abocament.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.
 
 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino