Tràmits - Via pública
T3-025 - Sol·licitud de baixa de gual

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir la baixa d’un gual per l’entrada i sortida de vehicles o reserva d’estacionament davant establiments hotelers.

 

QUI HO POT FER ?

Totes les persones que tinguin instal·lat un gual o reserva d’estacionament i que el vulguin donar de baixa.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud serà revisada pel servei de circulació que proposarà a la Junta de Govern la resolució.

En cas de que s’aprovi, el Comú retirarà la placa corresponent i eliminarà la pintura.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino