Tràmits - GOVERN
Y2 T005 - Sol·licitud de certificat de nacionalitat / còpia legalitzada passaport

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
https://www.tramits.ad/

És el tràmit necessari per sol·licitar un certificat de nacionàlitat o una còpia legalitzada de passaport o de la sol·licitud. 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona de nacionalitat andorrana que gaudeixi de drets polítics.

COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el Ministeri de Justícia i Interior procedirà a emetre el certificat i/o la còpia legalitzada.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino