Tràmits - Finances
T3-317 - Sol·licitud de fraccionament i/o ajornament de tributs


 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per fraccionar i/o ajornar una taxa o tribut amb el Comú d'Ordino.

QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona, obligat tributari, amb el Comú d'Ordino.

COM ES FA?
Presencialment, la documentació serà tramesa al Departament de Finances que proposarà a la Consellera delegada la resolució.
En cas que l’import del deute superi els 2.500€, s’ha d’aportar compromís d’aval, fiança bancària o sol•licitud de dispensa de garantia (veure condicions detallades a la sol•licitud). El termini màxim d’ajornament que es pot autoritzar és d’un any, a la quota tributària se li afegirà l’interès legal vigent.

ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.

A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino