Tràmits -
157 tràmit(s) trobat(s)
Trmit I1 T009 Govern Sol·licitud de demanda de carnet de caça o pesca Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-341 Com Ordino Sol·licitud de subvencions a la promoció de la millora del parc immobiliari Descarrega PDF +info
Trmit T3-342 Com Ordino Recurs de revisió Descarrega PDF +info
Trmit T3-343 Com Ordino Sol·licitud de recepció de les comunicacions de finances per correu postal Descarrega PDF +info
Trmit L1 T008 Govern Sol·licitud al registre d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic (EGHUT) Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit L1 T006 Govern Sol·licitud de número de Registre d'habitatges d'ús turístic (HUT) Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit L1 T009 Govern Sol·licitud d'alta al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics Gratuït Descarrega PDF +info
Trmit Y3 T003-T002 Govern Sol·licitud d'atorgament / modificació del Núm. d'Identificació Administrativa - NIA Gratuït Descarrega PDF +info
Trmit Y3 T001 Govern Sol·licitud de Nomenament/Revocació de representant prop de l'OIA Gratuït Descarrega PDF +info
Trmit T3-060 Com Ordino Sol·licitud d'inscripció al registre d'activitats comercials, empresarials i professionals del Comú (HUT, professions liberals, obertures comerç procedents d'una altra parròquia) Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit Q1 T005 Govern Sol·licitud Registre d'Animals de Companyia de Govern Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-347 Com Ordino Sol·licitud d'exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-300 bis Com Ordino Sol·licitud de domiciliació bancaria Descarrega PDF +info
Trmit P3 T005 Govern Sol·licitud de tarja blava Gratuït Descarrega PDF +info
Trmit P3 T006 Govern Sol·licitud de tarja magna Gratuït Descarrega PDF +info
Pàgina 10 de 11     
© Tràmits - Comú d'Ordino