Inscripcions On Line
Aquest tràmit només es pot fer en cas que l’infant hagi estat inscrit prèviament al Servei de Ludoescola durant el curs escolar vigent. En el cas de famílies nombroses, cal haver presentat prèviament al Servei de Tràmits el Carnet de família nombrosa vigent.
Inscripcions  PER VACANCES ESCOLARS
Infant inscrit al servei de tarda (de 17h a 20h) durant el curs escolar vigent ? * :     SI -     NO -
 
   25% de descompte per família nombrosa o monoparental :  €
TOTAL GENERAL :  €
 
Nom i cognoms de l'infant * :
Data de naixement * :    dd/mm/yyyy
Adreça * :
Població * :
Parròquia * :
Noms i cognoms dels pares o tutors * :
Telèfons * :
Email * :
Indicar si l’infant té alguna malaltia, al·lèrgia o intolerància. :
 
(*) Paràmetres obligatoris
Enviar
© Tràmits - Comú d'Ordino