Inscripcions Casal d'Estiu
Aquest tràmit només es pot fer en cas que l’infant hagi estat inscrit prèviament al Servei de Ludoescola durant el curs escolar vigent. En el cas de famílies nombroses, cal haver presentat prèviament al Servei de Tràmits el Carnet de família nombrosa vigent.
Inscripcions  PER CASAL D'ESTIU
CASAL D'ESTIU - Setmana 6 del 5 al 9 d'agost

      ( 45.5 € )
Servei de menjador

      ( 37 € )
Servei de guarderia

      ( 20.5 € )
CASAL D'ESTIU - Setmana 7 del 12 al 16 d'agost (4 DIES)

      ( 36.4 € )
Servei de menjador

      ( 29.6 € )
Servei de guarderia

      ( 16.4 € )
CASAL D'ESTIU - Setmana 10 dies 2 al 6 de setembre

      ( 45.5 € )
Servei de menjador

      ( 37 € )
Servei de guarderia

      ( 20.5 € )
Colònies ( 18 al 24 agost, nens de 7 a 14 anys)

      ( 160 € )
Servei de menjador

   
Servei de guarderia

   
   25% de descompte per família nombrosa o monoparental :  €
TOTAL GENERAL :  €
 
Nom i cognoms de l'infant * :
Data de naixement * :    dd/mm/yyyy
Adreça * :
Població * :
Parròquia * :
Noms i cognoms dels pares o tutors * :
Telèfons * :
Email * :
Indicar si l’infant té alguna malaltia, al·lèrgia o intolerància. :
 
(*) Paràmetres obligatoris
Enviar
© Tràmits - Comú d'Ordino