Tràmits - Obres i urbanisme
17 tràmit(s) trobat(s)
Trmit T3-021 Com Ordino Sol·licitud llicència d'obres menors Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-040 Com Ordino Sol·licitud de llicència de moviments de terra Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-042 Com Ordino Sol·licitud de llicència d'ús o primera utilització Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-090 Com Ordino Sol·licitud de llicència d'obra major Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-304 Com Ordino Sol·licitud de llicència de parcel·lació Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-305 Com Ordino Sol·licitud de llicència de projecte d'urbanització Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-306 Com Ordino Sol·licitud d'autorització de pla parcial Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-308 Com Ordino Sol·licitud de llicència d'enderroc Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-309 Com Ordino Sol·licitud de transmissió de llicència urbanística Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-082 Com Ordino Sol·licitud d'instal·lació d'una grua Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-094 Com Ordino Sol·licitiud d'assenyalament d'alineacions i rasants Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-095 Com Ordino Sol·licitud obertura de rases Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-303 Com Ordino Sol·licitud de certificat urbaní­stic Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-045 Com Ordino Al·legacions a un projecte Tarifa Descarrega PDF +info
Trmit T3-321 Com Ordino Comunicació d'inici d'obres Descarrega PDF +info
Pàgina 1 de 2     
© Tràmits - Comú d'Ordino