Concursos
Concurs públic nacional pel manteniment i instal·lació d’extintors i control de sistemes de detecció d’incendis i seguretat, de les dependències del Comú d’Ordino

Edicte
 
Edicte del 8-4-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional pel manteniment i instal·lació d’extintors i control de sistemes de detecció d’incendis i seguretat, de les dependències del Comú d’Ordino.
 
 
En data 8 d’abril de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic nacional pel manteniment i instal·lació d’extintors i control de sistemes de detecció d’incendis i seguretat, de les dependències del Comú d’Ordino..
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 21 de maig de 2019 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 8 d’abril de 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino