Concursos
Concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat, Borda de Sorteny

                                                                                                   Edicte

Edicte del 19-9-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat, Borda de Sorteny.


En data 19 de setembre de 2019, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat, Borda de Sorteny.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 10 d’octubre de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 17 de setembre de 2019Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino