Concursos
Concurs públic per habilitar una zona de repòs i reparar el transformador d’Ansalonga (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                                  correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                                Disculpeu les molèsties
                                                                                                                                                                         
                                                                                          Edicte

Edicte del 24-10-2019 pel qual es convoca concurs públic per habilitar una zona de repòs i reparar el transformador d’Ansalonga.

En data 24 d’octubre de 2019, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per habilitar una zona de repòs i reparar el transformador d’Ansalonga.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 29 de novembre de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 24 d’octubre de 2019

J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino