Concursos
Concurs públic nacional per la concessió, construcció i explotació d’un mirador a la zona del pic de Peyreguils

                                                                                                          Edicte

Edicte del 30-1-2020 pel qual es convoca concurs públic per la concessió, construcció i explotació d’un mirador a la zona del pic de Peyreguils.


En data 30 de gener de 2020, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la concessió, construcció i explotació d’un mirador a la zona del pic de Peyreguils.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 6 de març de 2020 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 30 de gener de 2020

J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino