Concursos
Concurs públic nacional per a la realització dels treballs per habilitar i ampliar un aparcament i condicionar la zona de les fargues a Sornàs (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                 Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                     correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
                       El nostre horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 a 16h, demaneu cita prèvia
                                         al telèfon 878100 o tramits@ordino.ad(indicant dia i hora que sol·liciteu)

 
                                                                               Disculpeu les molèsties
 
 
 
                                                                                            Edicte
 
Edicte del 26-10-2020 pel qual es convoca concurs públic per a la realització dels treballs per habilitar i ampliar un aparcament i condicionar la zona de les fargues a Sornàs.
 
 
En data 26 d’octubre de 2020, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públicper a la realització dels treballs per habilitar i ampliar un aparcament i condicionar la zona de les fargues a Sornàs.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 3 de desembre de 2020 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 26 d’octubre de 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 200,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino