Concursos
Concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per al subministrament, instal·lació, configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu per la recepció del CEO per 2 pantalles de leds

 
 
 
                                                                                          Edicte
 
Edicte del 20-11-2020 pel qual es convoca concurs públic, amb caràcter d’urgència, per al subministrament, instal·lació, configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu per la recepció del Centre esportiu mitjançant dues pantalles de leds.
 
 
En data 26 d’octubre de 2020, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, amb caràcter d’urgència,per al subministrament, instal·lació, configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu per la recepció del Centre esportiu mitjançant dues pantalles de leds.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 11 de desembre de 2020 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.45 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 20 de novembre de 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino