Concursos
Concurs públic nacional per al subministrament de material de ferreteria per als diferents departaments del Comú

 

Edicte

 

Edicte de l’11-10-2021 pel qual es convoca concurs públic, per al subministrament de material de ferreteria per als diferents departaments del Comú.

 

En data 11 d’octubre de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per al subministrament de material de ferreteria per als diferents departaments del Comú.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 de novembre de 2021 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

Ordino, 11 d’octubre de 2021

 

   

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino