Concursos
Concurs públic nacional, pel tractament d’acoloriment del paviment de la plaça de la Covanella i pintar el paviment de les zones de circulació d’estacionament de vehicles a l’aparcament soterrat de la Closa d’Ordino .

 

 

Edicte

 

Edicte del 7-8-2023 pel qual es convoca concurs públic nacional, pel tractament d’acoloriment del paviment de la plaça de la Covanella i pintar el paviment de les zones de circulació d’estacionament de vehicles a l’aparcament soterrat de la Closa d’Ordino.

 

En data 7 d’agost del 2023, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic, pel tractament d’acoloriment del paviment de la plaça de la Covanella i pintar el paviment de les zones de circulació d’estacionament de vehicles a l’aparcament soterrat de la Closa d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden descarregar gratuïtament les bases del concurs a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 22 € al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic.


Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 29 de setembre del 2023 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura del plec s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 7 d’agost del 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Choy Guiu

Cònsol menor

Cost : 0,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino