Tràmits - Ciutadans
T3-030 - Sol·licitud de lloc de treball

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per presentar una candidatura a un lloc de treball ofertat pel Comú d'Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Les persones que considerin reunir les condicions exigides a l’edicte de contractació de personal.
 
COM ES FA?
Presencialment, la persona interessada ha de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació escaient.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino