Tràmits - Cadastre
T3-319D - Sol·licitud de fitxa de dades descriptives de la parcel·la

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un document que conté les dades descriptives d’una parcel·la, com la referència, nom, ubicació, superfície, confrontacions i edificacions incloses.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui una fitxa de dades descriptives d’una parcel·la.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar la persona interessada o el seu representant legal. El Departament de Cadastre i Gestió del Territori procedirà a l’elaboració de la fitxa. En el moment de la sol·licitud de la documentació s’haurà de fer efectiu el pagament la taxa corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino