Tràmits - GOVERN
J5 T003 - Sol·licitud d'ajut a l'estudi d'ensenyament superior

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un ajut a l’estudi d’ensenyament superior del Govern d’Andorra.
 
QUI HO POT FER ?
Els estudiants d’ ensenyament professional, ensenyament superior, que reuneixin els requisits establerts al Reglament d’ajuts a l’estudi de Govern.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària, el Ministeri d’educació, Formació Professional, Joventut i Esports resoldrà les demandes.
Un cop recollida la resolució al servei de Tràmits i signada l’acceptació expressa de l’atorgament de l’ajut, el pagament es farà en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la resolució.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol·licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino