Tràmits - Ajuts i subvencions
T3-036 - Sol·licitud de subvenció d'activitats culturals i socials sense afany de lucre

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar una subvenció del Comú d'Ordino per  a iniciatives culturals i/o socials sense afany de lucre. Les subvencions podran ser per a activitats de llarga durada, o bé per esdeveniments puntuals.

 

QUI HO POT FER ?

Totes les associacions, entitats o col·lectius, degudament legalitzats i les persones físiques en representació particular o d’un grup sense finalitat de lucre, que estiguin establerts a Ordino.

Excepcionalment es poden  concedir subvencions a peticionaris que no estiguin domiciliats a Ordino, sempre que les activitats projectades es duguin a terme, en la seva gran part a Ordino.

 

COM ES FA?

Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació escaient, el Departament de Cultura i Benestar Social estudiarà la sol·licitud i informarà al Departament de Finances qui estudiarà la proposta a nivell pressupostari i proposarà a la Junta de Govern la resolució escaient.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

QUAN ES FA?

Llevat que es disposi el contrari, el termini màxim d’admissió de sol·licituds és el 30 de setembre de cada any.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino