Tràmits - GOVERN
T2-OCUPACIÓ - Oferta de treball

QUI HO POT FER ?
Poden ser oferents d’ocupació les persones físiques o jurídiques que disposen d’un o més llocs de treball vacants.
 
COM ES FA?
Cal formalitzar la sol·licitud d’inscripció d’oferta de treball, indicant el perfil professional bàsic requerit, així com les condicions del lloc de treball.
La sol·licitud es pot enviar directament al Servei d’Ocupació via fax o deixar-la al Servei de Tràmits del Comú que la farà arribar al Servei d’Ocupació.
El Servei d’Ocupació posarà en contacte l’empresa amb les persones que compleixin el perfil que es busca i l’empresa farà la selecció del personal. L’empresa ha d’informar al Servei d’Ocupació del resultat de la selecció.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino o al Servei d’Ocupació.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’ interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino