Tràmits - GOVERN
Y3 T001 - Sol·licitud de Nomenament/Revocació de representant prop de l'OIA

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari perquè una persona física nomeni o revoqui un representant prop de l'OIA (Oficina d'Identificació Administrativa), per tal d'obtenir o modificar el seu NIA (Número d'Identificació Administrativa).

QUI HO POT FER ?
L'interessat  i el seu representant.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol•licitud, l'OIA procedirà a nomenar o revocar el representant de l'interessat.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Gratuït

© Tràmits - Comú d'Ordino