Tràmits - Comerç Comú
T3-060 - Sol·licitud d'inscripció al registre d'activitats comercials, empresarials i professionals del Comú (HUT, professions liberals, obertures comerç procedents d'una altra parròquia)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar l’autorització d’obertura d’un registre d'activitats comercials, empresarials i professionals del Comú, tal com un trasllat de registre comercial d'una altra parròquia, una obertura d'un habitatge d'ús turístic (HUT) o una obertura de registre per professió liberal.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud i la documentació necessària serà estudiada pel Servei d’Administració General, qui proposarà a la Junta de Govern la resolució escaient. Un cop resolta s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes de comerç.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino