Tràmits - GOVERN
Q1 T005 - Sol·licitud Registre d'Animals de Companyia de Govern

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la baixa o la cessió d'un animal de companyia al Registre d'Animals de Companyia de Govern.
 
QUI HO POT FER ?
Els propietaris de l'animal.
 
COM ES FA?
Presencialment, presentant el passaport de l'animal.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino