Tràmits - Obres i urbanisme
T3-094 - Sol·licitiud d'assenyalament d'alineacions i rasants

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir un assenyalament d’alineacions i rasants d’una determinada parcel·la de terreny.

 

QUI HO POT FER ?

El propietari del terreny o el seu representant legal.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal.

En el moment de presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. El servei tècnic encarregarà els treballs als tècnics i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop es reculli el document d’assenyalament d’alineacions i rasants s’haurà de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino