Tràmits - Via pública
T3-017 - Sol·lcitud d'utilització d'espais públics

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir l’autorització per ocupar un espai públic per motiu d’obra, mudances, expositors comercials, etc.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que necessiti ocupar la via pública.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud serà estudiada pel departament d’obres i el de circulació. En casos en que l’ocupació es sol·liciti per un termini inferior a un dia, la resposta podrà ser lliurada al dia següent de la demanda, per la resta de casos els departaments esmentats informaran a la Junta de Govern que haurà de resoldre la sol·licitud.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Els pagaments que impliquen la realització del tràmit estan establerts a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.
 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino