Tràmits -
J3 T001 - Sol·licitud de carnet de transport escolar

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un carnet de transport escolar per els nens escolaritzats.
 
QUI HO POT FER ?
Els pares o tutors dels alumnes.
 
QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol•licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
COM ES FA?
Presencialment o a través de www.e-tramits.ad si disposeu de MIL (mòdul d’identificació on-line) .  

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino o a través de www.e-tramits.ad.

A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino